10 míst, které časem zmizí

Čím budete starší, tím víc vás budou trápit věci, které jste měli plánu a neudělali. Tohle pravidlo platí samozřejmě i o cestování. Určitě má každý z nás vyhlédnuté místo, kam by se chtěl podívat.

Někteří si toto přání splnili, někteří to třeba ještě nestihli. Věděli jste, že některá místa na světě jsou ohrožena a pomalu se ztrácejí? Co když je to právě to vaše a ani o tom nevíte.

Napíšeme vám zde ohrožené lokality a vy můžete doufat, že je ještě zastihnete.  

Maledivy

10 míst, které časem zmizí

Ano i úchvatné Maledivy budou za takových sto let již minulostí. Možná nás toto časové rozpětí nemusí trápit, ale i tak to bude pro budoucí generace velká škoda. Tato nejmenší země Asie je totiž na většině území jen metr nad hladinou moře. S trendem stoupajících moří tak o Maledivy jednoho dne přijdeme.

Benátky

10 míst, které časem zmizí

Řada bohužel přišla i na ně. V tomto bodě jsme již pozornější, protože se nejedná o vzdálenou krajinu, ani nic nedosažitelného. Pravdou je, že Benátky pomalu ale jistě klesají pod hladinu. Podle vědců se očekává, že pod vodu se dostanou za přibližně 70 let. 

Mrtvé moře

10 míst, které časem zmizí

Mezi ohrožené památky rozhodně patří oblíbené Mrtvé moře. Postupem času se totiž zmenšuje a ubývá v něm vody. Důvodů proč to tak je, je hned několik, jako např. zemědělství a změna klimatu. Ale i identifikace problémů nijak nezvrátí fakt, že se nám moře rovnou před očima ztrácí.

Hotely, které v minulosti stály na jeho břehu, jsou k dnešnímu dni velmi vzdálené. Předpokládá se, že za takových 50 let se už na slané vodě vznášet nebudeme.

Madagaskar

10 míst, které časem zmizí

V tomto případě nepřijdeme sice o celý ostrov, ale o jeho zajímavou faunu a  flóru, a ta je ve světě jedinečná. Bohužel ani to nestačí na to, aby ji lidé neničili.

Rostliny, ale i zlaté lemury můžeme ztratit pro vypalování půdy a odlesňování pro zemědělské účely. Jelikož 80% zdejšího života nenajdete nikde jinde ve světě, přijdeme opravdu o hodně.

Pánev Konga

10 míst, které časem zmizí

Nebo-li, Konžská pánev je druhý největší prales světa. Vyrábí téměř 40% kyslíku a sestává se ze spleti řek, lesů, savan a bažin. Lidské zásahy ve více formách, jako těžba dřeva, uhlí, odlesňování, zemědělství, ale i znečištění, přibíjejí konžskému pralesu hřebíčky do rakve. Do roku 2040 by z něj měla zůstat už jen 1/3.

Velká korálová bariéra

10 míst, které časem zmizí

Podmořský svět je velmi citlivý na jakoukoliv změnu. Živočichové i rostliny se jakýmkoliv změnám jen těžko přizpůsobují, a proto v mnoha případech rychle hynou. S tímto problémem bojuje i Austrálie.

Cyklony, znečištění a změna proudů mají neblahý dopad na korály a celý ekosystém v nich. Podle odhadů o Velkou korálovou bariéru přijedeme do roku 2030.

Národní ledovcový park

10 míst, které časem zmizí

Americká Montana také přichází o své ledovce. Před sto lety jich zde bylo přes 150 a v dnešní době je jich tu jen 27. Což je opravdu hodně málo. Velký úbytek a následná změna klimatu se odrazí i na populaci živočichů a rostlin. Ty zřejmě velkou změnu jen těžko přežijí.

Tádž Mahal

10 míst, které časem zmizí

Místo všech romantiků bude možná za 5 let uzavřené. Velké množství odpadků v okolí a špatné podmínky se odrážejí na stavu vnějšího obložení. Znečištění ho přímo rozežírá. Přibližně 4 miliony turistů ročně si budou muset najít jiné místo romantické místo na své rozjímání.

Alpské ledovce

10 míst, které časem zmizí

Rychle na lyže a honem do Alp, protože je známo, že Alpy postupně přicházejí o ledovou pokrývku. Je to způsobeno změnou klimatu. Pokud se nic nezmění, do 40 let zůstanou Alpy a jejich střediska zcela bez ledu.

Aljaška a Sibiř

10 míst, které časem zmizí

Obě tyto oblasti jsou známy velmi chladným počasím a tím, že jsou pokryty permafrostem. To znamená, že zdejší zem je natrvalo zamrzlá. To se bohužel v posledních letech mění. Oteplováním ledy tají, a zem rozmrzá.

Ačkoli to nezní jako velká ekologická katastrofa, opak je pravdou. Tyto země ukrývají zásoby metanu, který po jejím rozmrznutí unikne do ovzduší a způsobí ještě více změn.