Info o zemi

Název země: Dánské království
Rozloha: 43 075 km2
Počet obyvatel: 5 500 510 (2009)
Státní zřízení: konstituční monarchie
Geografická poloha: severní Evropa, země se rozkládá na Jutském poloostrově a přilehlých 406 malých i velkých ostrovech, z nichž jen asi 90 je trvale osídlených. Mapa Dánska
Časové pásmo: Česko 0 hod.
Podnebí: Teploty jsou poměrně stejné v celé zemi. Léta jsou krátké s teplotami okolo 20 ° C, v noci teploty podstatně klesají; v zimě se pohybují kolem 0 ° C. Prší rovnoměrně během celého roku. Pokud si odmyslíme nepříjemnou a mrazivou zimu, je dánská klima celkem příjemná.
Hlavní město: Kodaň
Měna: dánská koruna (DKK)
Jazyky: dánština
Správní členění: 14 krajů a dvě samosprávné zámořské území (Faerské ostrovy - 43,3 tis. Obyv., 1 399 km2 a Grónsko - 55,8 tis. Obyv., 2,2 mil.. Km2).
Národnost. složení: Dánové (95%), německá menšina
Náboženství: evangelický-luteránská církev
Diplomatické zast.:

Velvyslanectví České republiky v Kodani
Vesterled 26-28
Kodaň 2100
Dánsko / Kongeriget Danmark
Telefon: 0045 39 20 99 11-2
Mobil +45 5150 05 40 (po pracovní době / Emergency call)
Fax: 0045 39 20 9913
E-mail: emb.copenhagen @ mzv.sk
Internet: www.mzv.sk / Kodan

Velvyslanectví Dánského království v Bratislavě
Royal Danish Embassy
Panská ul.. 27
Bratislava 816 06
Slovenská republika
Telefon: +2 / 59 300 200
Fax: +2 / 54 433 656
E-mail: btsamb@um.dk
Internet: www.denmark.sk
Víza a doklady:

Občané ČR mohou v Dánsku pobývat 90 dnů v rámci jednoho pololetí. V případě, že si hledají práci, mohou se v Dánsku pobývat nepřetržitě 6 mesiacov.Bližšie informace o podmínkách pobytu a práce občany ČR v Dánsku jsou uvedeny na stránkách www.nyidanmark.dk.
V případě zájmu slovenské občany o pracovní příležitosti v DK jsou všechny potřebné informace uvedené na stránce (www.workindenmark.dk). Dánské království s účinností od 1. května 2009 ruší přechodná omezení pracovního trhu pro pracovníky z nových ČK EU, včetně Slovenska. Novelizace cizineckého zákona (L141 - "Zákon o změně cizineckého zákona" se zrušují přechodná opatření týkající se volného pohybu pracovní síly z nových členských států EU, tzn že se ruší dosavadní požadavek o potřebě povolení k pobytu a práci v Dánsku. V případě delšího pobytu než 3 - 6 měsíců je nutné potvrzení o registraci, které vydává Statsamt (blíže viz www.nyidanmark.dk).
Zvláštní ustanovení platí pro návštěvy Grónska.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Dějiny:
Území bylo ve starověku osídleno germánskými kmeny. Dánové přišli z jižního Švédska v 5. a 6. stol., v 9. a 10. stol. se Dánsko stává východiskem vikingských výprav. Feudální vztahy se vytvářejí pomaleji než v ostatní Evropě. V 11. stol. se stalo Dánsko centrem rozsáhlé říše, zahrnující i většinu Anglie a Norska. Do počátku 13. století je Dánsko nejmocnější stát v severní Evropě. Mocenské postavení ztratilo po porážkách v třicetileté válce (1618-1648) a po ní. V letech 1380-1814 bylo personální unií s Dánskem spjaty Norsko, do roku 1944 Island, od poloviny 15. stol. do r. 1864 i Šlesvicka a Holštajsko. V 17. stol. se snažilo získat zámořské kolonie. Prošlo vývojem od stavovské monarchie v 14. stol. přes feudální absolutismus (1660) až po liberálně-konstituční monarchii v 19. stol. V 1. světové válce deklarovalo neutralitu, navzdory dánsko-německému paktu o neútočení nacistické Německo v r. 1940-1945 okupovalo dánské území. Po 2. světové válce se stává členem NATO.

Musíte vidět:
Kodaň - se zámkem Christiansborg, dnes sídlem dánského parlamentu, slavnou sochou mořské panny, pevností Kastellet, mnohými galeriemi výtvarného umění, národním muzeem a zábavním parkem Tivoli.
Christians - zreštaurovná pevnost z majákem ze dne 17. století na stejnojmenném ostrově, zároveň národní park
Legoland - 10 hektarový park postavený z plastových lego kostek, nejatraktivnější rekonštruciou je kodaňského přístavu postaven z tří milionů kostek
Mors - největší dánský ostrov s největší dánskou botanickou zahradou a největším soukromým skanzenem v Evropě
Trelleborg - nejlepší zrekonstruovaná dánskou vikingská pevnost.

Bezpečnostní rizika:
Dánsko se považuje za bezpečnou zemi. Upozorňujeme však na zvýšené riziko drobných krádeží v době hlavní turistické sezóny. Zdravotnictví: V Dánsku nehrozí výskyt žádného infekčního onemocnění a na občany ČR před vstupem do země nevztahuje očkovací povinnost. V případě nouze je třeba volat (zdarma z veřejných telefonních automatů) číslo 112, které sdružuje centrálu pomoci, policie a požární ochrany. První pomoc se poskytuje zdarma. Před každou cestou doporučujeme uzavřít pojištění na cestu i pobyt v zahraničí (včetně zdravotního pojištění).

Doprava:
V Dánsku se jezdí po pravé straně. Ze zákona je povinné používání bezpečnostních pásů a tlumených světel i v průběhu dne. Děti do 7 let musí rovněž povinně používat autosedačky. Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je 0,5 promile. Maximální povolená rychlost ve městě je 50 km / h, na motorových silnicích a silnicích 1. třídy 80 km / h, na dálnici 110 km / h. Dodržování rychlosti se sleduje speciálními kamerami umístěnými při cestách, resp. na dálnici. Za užívání silnic první třídy, resp. dálnic se v Dánsku neplatí. Platí se však za použití mostů a trajektů. Aktuální ceník a všechny potřebné informace lze nalézt na internetových stránkách (anglická, resp. Německá verze).

V Dánsku je velmi dobře vybudovaná síť autobusových a lokálních vlakových spojení. V hlavním městě Kodaň byla v říjnu 2002 otevřena i první část metra. Základní cena jízdenky je 15, - DKK a platí jak pro autobusovou, tak vlakovou dopravu, resp. metro. Cenově výhodnější jsou tzv.. klipové karty (na 10 jízd), resp. turistické lístky na 24, 48 nebo 72 hodin.

 

 

Velvyslanectví ČR v Kodani upozorňuje cestující do Dánského království na zintenzivnění kontroly porušování předpisů v oblasti používání vozidel se zahraničními EČV pracovníky celní a daňové správy a zpřísnění trestů za porušení předpisů o registraci motorových vozidel. V případě obohacení o 100 tisíc DKK v důsledku porušení předpisů o registraci může hrozit i trest odnětí svobody v délce 30 dnů.