Info o zemi

Název země: Francouzská republika
Rozloha: 547 030 km2
Počet obyvatel: 64 057 792 (2009)
Státní zřízení: Republika prezidentského typu. Prezident volen občany v přímých volbách jmenuje předsedu vlády, předsedá Radě ministrů, vyhlašuje referendum, v době vážného ohrožení může rozpustit Národní shromáždění (ne však Senát), a ujmout se jeho pravomocí.
Geografická poloha: Západní Evropa. Mapa Francouzská
Časové pásmo: Česko 0 hod.
Podnebí: Na sever a východ od Paříže je kontinentální podnebí s horkým létem s častými dešti a chladnými zimami s množstvím sněhu. Normandie a Bretaň jsou pověstné chladným létem. Jih, zejména pobřeží Středozemního moře charakterizuje dlouhé a velmi teplé léto bez srážek a mírná zima. Občas fouká mistrál (prudký vítr), který může nadělat velké škody. Ve vyšších polohách Alp je iv létě dost sněhu na lyžování.
Hlavní město: Paříž
Měna: euro (EUR)
Jazyky: francouzština
Správní členění: Spolu s ostrovem Korsika má 22 oblastí členěných na 96 departementů, země má 36 394 měst a obcí. Kromě toto má i 4 zámořské departementy (Francouzská Guyana, ostrovy Guadeloupe, Martinique, Réunion), 4 zámořské území (Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie, Wallis a Futuna), území za jižním polárním kruhem a území se speciálním statutem (Mayotte, Saint-Pierre -Miquelon).
Národnost. složení: Francouzi (94,4%). V ústavě není zakotven statut národnostní menšiny, z kulturně-historického hlediska však lze vymezit několik národnostních skupin - Alsasania, Lotrinci, Bretonců, Korsičané, Katalánci, Baskové a Vlámové.
 

Dějiny:
V 2. tisíciletí př. n. l. vznikly megalitické stavby v Bretani a povodí Rhôny, v 1. tisíciletí př. n. l. většinu území ovládli Keltští Galové a jih Iberové a Ligure. Formování prvních keltských státních útvarů přerušila v 1. stol. před n. l. expanze Římanů, kteří teritorium nazvali Galia a romanizovali. Galia patřila k nejbohatším územím říše. Po pádu západořímské říše ovládli území Frankové, kteří částečně uchovali kontinuitu s antikou. V 8. stol. odrazili expanzi Arabů a ovládli velkou část střední Evropy, severní Itálie a severovýchod Španělska. Francouzský stát a národ se formoval v polovině 10. stol. po rozdělení franské říše. V bojích proti vikingskými nájezdům získali vliv Kapetovci, v r. 987 získali královskou korunu. K Paříži připojily další feudální léna a jiné velké území udělovaly příslušníkem svého rodu - postupně vytvořili tak nejvýznamnější západoevropský středověký stát. Po vedlejší linii získali trůn i v jižní Itálii, Uhrách av Polsku (Anjouovců), za vlády Filipa IV. dostali pod vliv papežská kurie (přestěhování z Říma do Avignonu) a podpořily mocenský nástup Lucemburků.

V tzv.. stoleté válce Anglie s Francií (1337-1453) ztratili Angličané prakticky všechny državy na evropském kontinentu. K jejich porážce přispělo i lidové hnutí, jehož představitelkou bylo vesnické děvče Jana z Arku. Králi Ludvíku XI. se podařilo pokořit většinu mocných feudálů, a obnovit svou královskou moc. Země ekonomicky pokračovala, prosazovaly se prvky raného kapitalismu (manufaktury, finančnictví). Expanze vyvrcholila za Ludvíka XIV., Po jeho smrti (1715) začal rozklad feudální společnosti.

Úsilí nastupující buržoazie o podíl na moci, podpora liberální šlechty a odpor utlačovaných lidí vyvrcholila Velkou francouzskou revolucí (1789-1794). Pak se vojenským převratem v r. 1799 dostal k moci Napoleon Bonaparte, který zajistil na čas hegemonii země na kontinentu. Jeho armáda však v r. 1812 utrpěla porážku v Rusku ao rok později, po bitvě u Lipska, se začalo impérium rozpadat. Jeho porážka a návrat Bourbonů již nemohli zvrátit rychlý kapitalistický rozvoj. Bourboni však v červencové revoluci (1830) padli a revoluce (1848-1849) svrhla i Ludvíka Filip Orleánský. Za císaře Napoleona III. se obnovila velmocenské expanze. Zvítězil sice nad Rakouskem, ale neuspěl v Rusku. Po revoluci v r. 1870 a potlačení Pařížské komuny v r. 1871 nastalo období stabilizace republiky, zámořských výprav a kolonizace zabrán území - Francie se stalo druhou největší koloniální velmocí. Patřila mu velká část severozápadní, západní a rovníkové Afriky, Madagaskar, Indočína, Francouzská Polynésie a další území.

Pro ohrožení hospodářský i vojensky silnějším Německem se Francie orientovali na spojenectví s Velkou Británií a Ruskem (formování Dohody), v 1. světové válce bylo jednou z hlavních dohodových mocností. Po válce však nastalo období ekonomické stagnace a politické nestability, takže nebylo schopno čelit nacistickému Německu. Podpisem mnichovské dohody v r. 1938 vydalo svého spojence Československo napospas Německu. Francouzská vláda sice 3. září 1939 vypověděla Německu válku, v červnu 1940 však byla francouzská armáda poražena a severní a střední část země okupovalo Německo. Jižní část spravovala ve Vichy kolaborantské vlády maršála Pétaina. O dva roky i ji nacisté obsadili. V r. 1940 generál de Gaulle vyzval z Londýna na pokračování odporu proti nacistům. V červnu 1944 se vylodili v Normandii spojenecká vojska a okupantů vytlačili. Francie byla jednou ze 4 vítězných velmocí, které převzaly okupační správu nad poraženým Německem.

Po válce přijalo Francie Marshallův plán obnovy, v r. 1949 vstoupilo do NATO (v r. 1966 vystoupilo z jeho vojenské, ale zůstalo členem politické organizace) av r. 1957 spoluzakladalo EHS. Vedlo neúspěšné války v Africe, Indočíně (1946-1954) a Alžírsku (1954-1962), které skončily uznáním nezávislosti Kambodže (1953), Vietnamu a Laosu (1954), Maroka (1955), Guineje (1958) a Alžírska (1962 ). Během období vnitropolitické nestability a puče koloniální armády v Alžírsku byl koncem r. 1958 zvolen prezidentem generál de Gaulle (jeho režim osobní moci skončil v r. 1969). Francie se stalo jedním ze zakládajících států EU. Dnes patří k nejsilnějším velmocím s vlastními jadernými zbraněmi a hraje významnou roli ve světové politice.

Musíte vidět:
Po celé zemi jsou ruiny římských staveb, v mnoha městech jsou úžasné gotické katedrály, středověkými domy s dřevěnými konstrukcemi se pyšní Rennes, Troyes i Štrasburk, nádherné zámky jsou v Provence, na řece Loire. V zemi je 1200 muzeí, 1400 památek, katedrál a opatství.
Na soutoku Seiny a Marne leží Paříž, označovaný často jako nejkrásnější město na světě. Jedním z jeho symbolů je Vítězný oblouk, postavený podle antických vzorů na příkaz Napoleona I. po vítězstvích jeho vojsk. Tepnou metropole je 3 km dlouhá Avenue de Champs-Elysées, lemovaná paláci Grand a Petit Palais a zčásti parkem. Je také sídlem významných nadnárodních společností a bank. Nejznámější ze symbolů města, Eiffelova věž, je vysoká téměř 300 m. Nejvýše položenou budovou je monumentální bazilika nejsvatějšího srdce Ježíšova Sacré-Coeur na pahorku Montmartre, kam vedou slavné uličky malířů.
Davy turistů proudí do Louvru, největšího palácového komplexu na světě, někdejšího sídla francouzských králů a císařů. Vstup je přes kontroverzní supermoderní skleněnou pyramidu umístěnou mezi historickými budovami. Mona Lisa je asi nejvyhledávanějším exponátem Louvru. Významnou památkou je i Invalidovna, soustava budov ze 17. stol. pro tisíce válečných invalidů. Jsou v ní uloženy ostatky císaře Napoleona I., jeho bratrů i významných maršálů. Vojenské muzeum má sbírky předmětů z velkých bitev a válek.
Jednu z nejcennějších francouzských staveb je raně gotická 130 m dlouhá katedrála Notre Dame. Moderní Paříž představuje městská část La Defence s budovami významných obchodních společností a koncernů. Má také svůj Vítězný oblouk (Grand Arche), modernější než jeho starší příbuzný. Je administrativní budovou.
Nedaleko Paříže je Versailles s nejslavnějším francouzským zámkem. Ludvík XIV. ho dal postavit jako lovecký zámeček, ale už za jeho vlády se stal politickým i diplomatickým centrem celého království.
Velkému zájmu Francouzů i turistů se těší také divadla, koncerty a opera. Asi nejvyhledávanějším stánkem kultury je Národní opera v Paříži. Do státních muzeí je každou první neděli v měsíci bezplatný vstup (běžné vstupné je 7,5 - 10 eur), v Louvru je po 15:00. sleva. Existují různé slevy či denní lístky do několika muzeí a památek.
Při cestách po Francii se vyplatí zastavit například v Strasbourgu (Štrasburku) na německých hranicích, hlavním městě Alsaska, které leží na řece Rýn. Dnes je vedle Bruselu místem pravidelných jednání Evropského parlamentu. Ve městě najdete architektonický skvost, gotickou katedrálu Notre-Dame s chrámovou lodí dlouhou přes 100 ma věží vysokou téměř 150 m.
Tours na Loiře u soutoku s řekou Cher byl důležitou křižovatkou obchodních cest a dokonce i sídlem panovníka Ludvíka XI. Staré město tvoří uličky a malé náměstí. Na jednom je honosná gotická katedrála St. Gatien. V Musée des Beaux-Arts jsou obrazy Rubense a Rembrandta a historický nábytek. Za městem je Dolmen de mettrait (Jeskyně víl), jedna z nejzachovalejších památek megalitické kultury.
Přístav Bordeaux působí moderním dojmem, protože většina budov a ulic vznikla v 19. a 20. století. Je tam však i bazilika St. Michel s věží vysokou téměř 120 ma katedrála St. André s bohatě zdobenými interiéry. Také Caen je důležitým námořním přístavem. Během 2. světové války bylo téměř celé město zničeno. Přežil mohutný hrad z 11. stol. a krásné starobylé kláštery s cennou interiérovou výzdobou. Turisté tam chodí i proto, aby viděli místa bojišť 2. světové války.
Utratit peníze můžete ve Francii až v 130 kasinech. Množství kabaretů, striptýzových barů či erotických klubů proslavily Paříž jako město zábavy. Asi nejznámějším kabaretem na světě je Moulin Rouge, kam je třeba si rezervovat vstupenky dlouho předem. Zvláštní kapitolou je francouzská gastronomie. Do několika restaurací proslavených svou jedinečnou kuchyní si musíte dlouho dopředu objednat rezervaci.

 

Autem: rakouskou a německou autostrádnou sítí přes Vídeň, Salzburg, Mnichov, Augsburg, Stuttgart do Štrasburku (vzdálenost 839 km, doba jízdy přibližně 10 hodin). Odtud lze pokračovat autostrádach do středního a jižního Francie a přes Nancy do Paříže (vzdálenost 1300 km, doba jízdy do 15 hod.).
Autobusem: Týdně z Bratislavy přes Vídeň do Štrasburku (vzdálenost 805 km, doba jízdy 13 hod.), Přes Metz, Reims do Paříže (vzdálenost 1386 km, doba jízdy 20 hod.). Zejména v sezóně jezdí do Francie i autobusy z jiných měst.
Vlakem: z Bratislavy denně s přestupem ve Vídni přes Štrasburk do Paříže (vzdálenost 1512 km, doba jízdy 16 hod.).
Letecky: Denne z Bratislavy do Paříže s nízkonákladovými společnostmi. Z Vídně denně do Paříže (letiště Charles de Gaulle) se společnostmi Austrian Airlines a Air France, denně s Austrian Airlines i do Lyonu a Nice. Alternativou jsou i denní spoje společnou linkou ČSA / Air France z Prahy přes Paříž do dalších francouzských měst.

Bezpečnost. rizika:
Pozor si třeba dávat na kapesní zloděje zejména ve velkých městech av přímořských a horských lyžařských střediscích. Turista by neměl s sebou nosit větší množství peněz, vystavovat na obdiv cenné věci, fotoaparáty a kamery nenechávat bez dozoru na pláži, auta zamykat. Turisté se mohou stát i oběťmi násilné trestné činnosti. V horách se nesmí podceňovat počasí a terén. Drogová kriminalita se velmi tvrdě trestá. Hrozí vězení až do 30 let a vysoké pokuty.
Zdravotnictví: Občané ČR mají nárok na zdravotní péči v jiných členských státech EU na vrub své české zdravotní pojišťovny, za stejných podmínek a ve stejných cenách, jaké mají občané těchto zemí. Požaduje se však finanční spoluúčast pacienta, což znamená, že pokud pacient není připojištění, hradí si část nákladů na ošetření sám. Doporučuje se proto před cestou do FR uzavřít i komerční připojištění. Odvoz sanitkou, včetně první pomoci, se musí hradit. Je to drahá služba (asi 150 eur za 30 min.) Denní náklady na pobyt v nemocnici jsou 300 až 1200 eur. Ošetření ve speciální nemocnici, např. na popáleniny je asi 1500 eur na den. Běžnou praxí je příchod lékaře za pacientem domů, případně za turistům do hotelu. Je to však velmi drahé.
Návštěvníci ze SR by si měly na cestu s sebou vzít dostatek léků, které užívají pravidelně na předpis, a pro případ ztráty mít jejich název a složení. Ve Francii se nedají koupit bez předpisu a návštěva lékaře pouze pro předpis je drahá. Pokud neví pacient prokázat, že je doma pojištěn, vyžaduje se písemná záruka úhrady před propuštěním z nemocnice. Kdo trpí na některé vážnější onemocnění, měl by mít při sobě příslušný doklad o onemocnění, druhu léků, které užívá ao krevní skupině. V zemi je mnoho mužů i žen nakažených virem HIV. Osvětová kampaň vlády doporučuje důsledné používání kondomů, které jsou dostat všude, i na hotelových recepcích av pouličních automatech.
Povinné očkování se nevyžaduje. Při cestách v létě do přírody se doporučuje očkování proti klíšťatům. Vyskytuje se i vzteklina, pravděpodobnost setkání s nakaženým zvířetem je však malá.

Doprava:
Cesty a autostráda: kvalitní síť má přes 28 500 státních silnic a 9000 km autostráda. Dálnice jsou označeny písmenem A, státní silnice N a okresní D. Maximální povolené rychlosti: v obci 50 km / h, na státní silnici mimo obec 90 km / h (za deště 80 km / h), na dálnici 130 km / h (za deště 110 km / hav mlze 50 km / h). Kdo má řidičský průkaz kratší než rok, nesmí jezdit rychleji než 90 km / h. Na dálnicích se platí 0,04 - 0,15 EUR / km. Kvůli vysokým poplatkům někteří turisté jezdí po vedlejších silnicích, velmi však neušetří - najedou více km a pohonné hmoty jsou dost drahé. Dopravní předpisy je třeba dodržovat, překračovány rychlost a dbát na pravidlo pravé ruky, neboť křižovatky zpravidla nejsou vyznačeny. V poslední době přibyly v obcích i mimo ně křižovatky s kruhovým objezdem.
Pokuty: (za nesprávné parkování, nedostatečné doklady a pod.) Jsou vysoké a platí se v hotovosti. Za překročení rychlosti o více než 40 km / h je to 750 - 800 eur. Na přestupky autobusů jsou zvláštní tarify. Při nedodržení režimu jízdy, který se kontroluje podle kotouče tachografu, řidiči autobusů dostávají pokuty i 1500 eur. Pokud k projednání porušení dopravních předpisů třeba další řízení, pokračuje se v pracovní době běžné na úřadech. Řidiče mohou vyzvat, aby odstavil vozidlo na určeném místě a přišel na určený úřad na druhý den, nebo následující pondělí. Policie je technicky velmi dobře vybavená a soustavně sleduje cesty. Zavádějí kontrole technické způsobilosti auta přímo v provozu, na okraji zda odstavném pruhu silnice. Dělají se i testy na alkohol.
Bezpečnostní pásy jsou povinné. Děti do 10 r. nesmějí sedět na předním sedadle. Při náhodné poruše musí být odstaveny auta označeny výstražným trojúhelníkem. Obecně se tzv.. zelená karta nevyžaduje, ale pokud je zahraniční řidič účastníkem nehody, policie ji může ptát. K dopravní nehodě policie přichází většinou pouze pokud jsou zraněné osoby. Při hmotných škodách si řidiči vymění vyplněné formuláře z pojišťoven. Dovoz 10 l benzínu v kanystru je povolen, ale jízda s plným kanystrem je zakázána z bezpečnostních příčin. Celníci mohou celní kontrolu vykonat kdekoliv po zemi.
Stejné předpisů pro vstup platí i pro Monako. Platí zákaz vstupu autobusů do hlavního města.
Železnice: síť státních železnic (SNCF) má 34 200 km, z toho 12 000 km elektrizovaných. Na vysokorychlostních tratích mezi Paříží a Bretani a mezi Bretaň a jižním Francií jede rychlostí až 300 km / h TGV (Train á Grande Vitesse). Další vlak do Lyonu a jižní Francie dosahuje rychlosti 270 km / h. V době výstavby (v r. 1981) byly vlaky TGV nejrychleji na světě, dnes jim patří prvenství v Evropě. Je mnoho slev pro rodiny, děti a mládež. Jízdenky mají různou barvu podle dne a času. Lístek před vstupem do vlaku třeba označit na přístroji na nástupišti. Kdo zapomene, má hned vyhledat průvodce. Pařížský dopravní podnik RATP se stará o veřejnou dopravu v okolí Paříže, všechny autobusové linky, metro a rychlodráhu ve městě. Příměstské vlaky SNCF doplňují nabídku pařížské městské dopravy.
Autobusová doprava: dálkové spoje není mnoho. Autobusová doprava jezdí zejména tam, kde nevede železnice. Zastávky autobusů jsou většinou vedle železničních stanic. Kombinace cesty vlakem a autobusem může být finančně zajímavá. SNCF nabízí i autobusové výlety po celé Francii, pronájem aut a jízdních kol as cestovními kancelářemi organizuje i lyžovačky.
Letecká doprava: V zemi je přes 50 velkých mezinárodních i menších provinčních letišť s pravidelnou dopravou. Paříž má 2 letiště (Charles de Gaulle s mezikontinentálními spoji a nejdůležitějšími evropskými linkami, a Orly pro kontinentální a vnútrofrancúzske lety). Část levných aerolinií létá do Beauvais u Paříže. Další důležité letiště: Lyon, Bordeaux, Marseille a Nice. Hlavním leteckým dopravcům je Air France. Létá na všechny kontinenty a na většinu francouzských provinčních letišť. V zemi působí i mnoho regionálních dopravců, kteří létají menšími letadly i pro Air France. V Paříži přistávají všechny velké důležité mezinárodní aerolinie, na regionálních letištích i důležití západoevropští dopravci.
Lodní doprava: vodní cesty mají asi 8500 km. Výletní lodě (přestavěny čluny až pro 24 osob) si lze pronajmout stejně jako "hausbóty". Půjčoven je více než 80. Námořní cesty jsou zejména na severu, kde jsou největší řeky a kanály. Nejlepší vodní cesty jsou na Seině z Auxerre do Le Havre. Region Midi s kanálem Canal du Midi, propojeným se Středozemním mořem, je v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.