Info o zemi

Název země: Makedonská republika
Hlavní město: Skopje
Rozloha: 25 333 km2
Počet obyvatel: 2 072 086 (2010)
Státní zřízení: republika
Geografická poloha: jihovýchodní Evropa, Balkánský poloostrov.
Časové pásmo: ČR 0hod.
Podnebí: horké a suché léto, poměrně studené zimy s množstvím sněhových srážek
Měna: makedonský denár (MKD)
Jazyky: makedonský (64%), albánsky (25%), turecký, srbský
Správní členění: 34 samosprávných celků
Národnostní. složení: Makedonci (64%) Albánci, Turci, Romové, Srbové
Náboženství: pravoslavné (70%), islám
Diplomatické zast.:

Velvyslanectví ČR pro MR
Velvyslanectví ČR v Srbsku a Černé Hoře
Veleposlanstvo Republice Češka
Bulevar umetnosti 18
Beograd (Bělehrad)
Srbská i Crna Gora (Srbsko a Černá Hora)
Tel: +381-11/301 0000
e-mail: skembq@eunet.yu

Velvyslanectví MR pro ČR
Embassy of Macedonia
Maderstrasse 1 / 10
Vienna (Vídeň), Austria (Rakousko)
Tel: +43 1 524 8756
e-mail: macembassy@24on.cc

Velvyslanectví České republiky
Budimpeštanska 39
1000 Skopje
Makedonie
Tel.: +389-2-3090 360, nouzové volání: +389-71-376 641
Fax: +389-2-3090367
E-mail: emb.skopje @ mzv.sk

Honorární konzulát České republiky
Skopsko Crvena Opština bb
1000 Skopje
Makedonie
Tel.: +389-2-3137 095
Fax: +389-2-3122 105
E-mail: slovakconsulat@t-home.mk


Víza a doklady: Pro turistické cesty do tří měsíců stačí občanům ČR platný cestovní pas.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Makedonie


Dějiny:
Ve starověku bylo území dnešního Makedonie součástí antické Makedonie, pak říše Alexandra Velikého a jeho nástupců; od 2. stol. před n. l. pod nadvládou Říma, později Byzance. Od 7. stol. příchod slovanských kmenů, na čas součástí bulharských státních útvarů. Od konce 14. stol. do začátku 20. stol. přičleněny k Osmanské říši. V r. 1903 vypuklo povstání proti turecké nadvládě. Po balkánských válkách v r. 1912 - 13 bylo historické Makedonie rozděleno mezi Jugoslávii (Srbsko), Bulharsko a Řecko. Během druhé světové války bylo Makedonie okupováno Německem, v r. 1944 vznikl Makedonský stát pod německým patronátem. Od r. 1945 se stalo opět součástí Jugoslávie; země měla statut svazové republiky. Po rozpadu Jugoslávie v r. 1991 vznikla bez vojenského konfliktu Makedonská republika, která se 8. 4. 1993 stala členským státem OSN pod názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie (FYROM).

Musíte vidět:
Ochridské a Prešpanského jezera, Skopje - nezaměnitelné kouzlo muslimských čtvrtí a pravoslavných chrámů. Obchodní centrum na místě starého nádraží.

 

Bezpečnost. rizika:
V současnosti je země pro turisty dost bezpečná, i když severozápad obývaný většinou etnickými Albánci je rizikovější v důsledku vysoké nezaměstnanosti a chudobě. Při cestě do Makedonie třeba mít na zřeteli etnický konflikt, který na jaře r. 2001 přerostl téměř do občanské války. Země však vnitřní krizi překonala a její bezpečnostní situaci může ohrozit spíše vnější, než vnitřní faktor, tj. vývoj v Kosovu.
Zdravotnictví: Očkování se nevyžaduje. Doporučujeme před cestou do zahraničí uzavřít zdravotní připojištění.

Doprava:
Makedonie uznává řidičské průkazy EU. Při vstupu do země zaregistrují každé vozidlo a zvlášť zkontrolují tzv.. zelenou kartu. Využívání dálnic je zpoplatněno. Rychlost na dálnici je omezena na 120 km / h, v obci na 60 km / h, mimo obec na 80 km / h, na dvouproudých úsecích na 100 km / h. Automobilová doprava ve městech je chaotická. Tolerance na alkohol je 0,5 promile. Policie často měří rychlost. K cizincům se chová stejně přísné jako k místním, problémy mohou nastat při komunikaci v cizím jazyce. V roce 2008 byl v Makedonii zaveden bodový systém.