Info o zemi

Název země: Řecká republika
Hlavní město: Atény
Rozloha: 131 944 km2
Počet obyvatel:10 787 690 (2011)
Státní zřízení: parlamentní republika
Geografická poloha: jižní část Balkánského poloostrova, hlavní část území tvoří dva poloostrovy: Attika a Korintským průlivem oddělen Peloponés.
Časové pásmo: ČR +1 hod..
Podnebí: středomořské klima, dlouhá horká a suchá léta, velmi mírné a deštivé zimy. Zimní teploty v horách jsou nepříjemné a studené. Na ostrovech se letní teploty vyšplhají až nad 30 ° C. 
Měna: euro (EUR)
Jazyky: novořečtina, tzv.. lidový jazyk dimotiki
Správní členění: 9 krajů (regionální), 51 okresů (nomos), Athoská autonomní řádová republika
Národnostní. složení: Řekové (95%), Makedonci, Turci, Romové
Náboženství: ortodoxní křesťané (98%), muslimové
Diplomatické zast.:

Velvyslanectví České republiky v Athénách
Georgiou sefer 4, Palaio Psychiko
154 52 Atény / Řecko
Telefon: 0030 210 677 1980
Mobilní telefon: 0030 / 6932 408 028
Fax: 0030 210 677 6765
E-mail: emb.athens @ mzv.sk
Internet: www.mzv.sk / Ateny

Velvyslanectví Řecké republiky v ČR
Hlavní náměstí 4
811 01 Bratislava
Slovenská republika
Telefon: +421 2 5443 4143
Fax: +421 2 5443 4064
E-mail: embassy@greece.s

 


Dějiny:
Starověké Řecko je kolébkou lidské civilizace. Jednotlivé státní útvary (městské státy Athény či Sparta), starořecká kultura, stejně i tělesná kultura, jsou součástí světových dějin. Řecká filozofie, umění, věda i politické teorie významně ovlivnily vývoj dalších evropských států. Krizi a neustále konflikty a války mezi významnými městskými otrokářským státy 4. stol. před n. l. využil makedonský král Filip II., který ovládl Řecko. Jeho syn Alexandr Veliký ovládl rozsáhlá území Perské říše, téměř celou Přední Asii i Egypt; začala nová etapa řeckých dějin - období helénismu. O dvě století později se Řecka zmocnila římská a po jejím rozpadu byzantská říše. Dalším milníkem v dějinách byl začátek 13. stol., kdy se země po čtvrté křížové výpravě dostala do područí latinského císařství. Některé ostrovy a přístavy obsadili Janované a Benátčané. Od 14. stol. se postupně celé území Řecka dostávalo pod nadvládu osmanské říše, v r. 1453 padl Konstantinopol a v r. 1466 Turci ovládli většinu země i mnohé ostrovy. Řecké povstání proti turecké nadvládě v r. 1821 - 1829 položilo základ vzniku novodobého Řecka; v r. 1822 byla vyhlášena nezávislost, ačkoli válka pokračovala (osmanská říše ji uznala až v r. 1830, kdy se Řecko stalo monarchií). Od r. 1864 do r. 1913 ve válkách s Tureckem a sousedními státy (Bulharsko, Srbsko, Albánie) získalo Řecko nová území. V první světové válce bylo zpočátku neutrální, pak se připojilo k velmocím Dohody a získalo další území na úkor osmanské říše. Mocenské ambice zastavila až řecko-turecká válka v r. 1921 a 1922, která zdecimovala většinu řeckého vojska. V r. 1923 byla monarchie svržena. Po období vnitropolitického chaosu v r. 1935 ji však vojenský převrat opět obnovil av r. 1936 byla nastolena fašistická diktatura. Přesto se Řecko stalo cílem agrese fašistického Itálie. Útok byl odražen, ale od r. 1941 zemi okupovalo Německo spolu s italskou a bulharskou armádou. Německo část Řecka věnovalo bulharskému spojenci. Po válce se hranice obnovily v předválečné podobě. V r. 1946 a 1947 komunisté ve snaze ovládnout zemi vyvolaly občanskou válku. I po porážce jejich ambicí v zemi přetrvávala politická nestabilita, která skončila v r. 1967 vojenským převratem. Vojenská vláda v r. 1973 zrušila monarchii, prohlásila republiku, ale o rok padla po neúspěšném pokusu vojensky ovládnout Kypr. Řecko má spory s Tureckem pro některé ostrovy, výsostné vody a především pro Kypr. S Makedonií pro název země v souvislosti s možným zájmem Makedonie o části řeckého území, a s Albánií pro významnou řeckou menšinu. Od r. 1952 je Řecko členem NATO (v r. 1974-1980 dočasně vystoupilo z jeho vojenské organizace.)

Musíte vidět:
Na světě je málo zemí, kde je tak hustě vedle sebe tolik unikátních historických památek. V zemi je přes 240 muzeí se vzácnými exponáty z řecké historie, muzei jsou i samotné řecké města. V Aténách kroky každého turistu vedou na Akropoli. V klasickém období to bylo centrum města, pevnost, palác, hlavní svatyně, později zbrojnice, pokladna. Vstupním prostorem jsou Propylaje (předbránu), ústředním chrámem Parthenón, zasvěcený bohyni Athéně. Vedle něj je architektonicky nejsložitější chrám Erechteion. Z Akropole jsou Atény jako na dlani: vidno centrum starověkého města, Dionýsův amfiteátr, chrám Dia Olympského - Olympeion, starověké tržiště Agora a množství muzeí.
V horách západně od Athén je staré kultovní místo Delfy, nejvýznamnější antická věštírna a střed světa starých Řeků.
Kousek od Athén je poloostrov Peloponés. Najdete zde ruiny starých měst jako Korint, Epidaurus a sídlo krále Agamemnon - Mykény. Na západním pobřeží poloostrova je Sparta, ve starověku největší rival Atén, při její výstavbě se používalo zejména dřevo a zachovalo se zde jen málo památek.
V severozápadní části země je komplex bizarních skalních útvarů, kde začali mniši a poustevníci zakládat těžko přístupné kláštery - Meteora. Bylo jich tu kolem 30. Přístupný je hlavní chrám Megalo Meteora s bohatými freskami, expozicí ikon a vzácných knih, modlitebna a celami mnichů.
V Olympii staří Řekové soutěžili na počest Dia. Vedle Akropoli je Olympia nejzachovalejší a nejkrásnější antickou památkou. Jsou tam nádherné chrámy, dílna sochaře Feidia, sloupová síň ozvěn a stadion.
Soluň je hlavním městem provincie Macedonia, odkud přišli na Velkou Moravu zvěstovatelé víry Konstantin a Metoděj. Turisté tam obdivují Bílou věž, která byla kdysi vězením, Aju Sofii, byzantskou dome stavbu ve tvaru kříže, Galeriův vítězný oblouk na oslavu vítězství nad Peršany. Soluň je i východiskem putování na bájný Olymp, sídlo starořeckých bohů.
Knossos - palác, kdysi hlavní město, dnes největší turistická atrakce ostrova Kréta.
Rhodos - kromě úžasných pláží, se vyplatí vidět i hlavní město Rhodos a Akropoli ve městě Lindos.
Santorini - nejkrásnější z řeckých ostrovů, podle některých pozůstatek bájné Atlantidy

 

Bezpečnost. rizika:
Na cestách se stává hodně smrtelných úrazů, přibývá úrazů na populárních půjčených malých motocyklech. V posledních letech se množí okrádání turistů, časté jsou krádeže dokladů. Mnozí Albánci žijící v Řecku ilegálně, a živí se kriminalitou a mají střelné zbraně. Proto se nedoporučuje pohyb v blízkosti albánských hranic a kemp mimo oficiálních tábořišťe. Nůž a slzný plyn v kabelce policie klasifikuje jako nedovolené ozbrojování. Trestní je dovoz, vývoz, převážení, výroba, prodej, přechovávání drog a pěstování rostlin, z nichž se vyrábějí omamné či psychotropní látky. Sazba je minimálně 10 let a je spojena is vysokou pokutou. Mák se pokládá za snadnou drogu.
Zdravotnictví: Je na vysoké úrovni. Ordinace i nemocnice v Aténách a Soluni jsou dobře vybavené, na odlehlých místech je to však horší. Mnoho lékařů mluví anglicky. U soukromých lékařů se za každý úkon platí, iv případě první pomoci při akutním ohrožení života. Platí se obvykle i za sestru v ordinaci. Nemocnice mohou rovněž požadovat úhradu léků a zdravotnického materiálu. Poplatky jsou velmi vysoké.
V lékárnách poskytnou kromě léků i radu při lehčích zdravotních problémech. Voda z oficiálního vodovodu je nezávadná. Turisté v létě často podcení pitný režim, ochranu zraku před prudkým sluncem a pokožky před spálením. V zemi je sice vzteklina, ale pravděpodobnost setkání s nakaženým zvířetem není příliš vysoká.

Doprava:
Cesty a dálnice: Cesty jsou dobré, ale velmi přeplněné, zejména na úseku Soluň-Atény. Časté jsou nehody. Hlavní trasy jsou vyznačeny v řečtině i latince. Povinné jsou bezpečnostní pásy, zakázáno je telefonovat z mobilu. Autostrád je málo, platí se mýtné. Turisté využívají zejména dva úseky: od makedonských hranic kousek za Soluní směrem na Athény a 55 km před Aténami. Nejvyšší povolená rychlost v obci je 50 km / h, mimo obec 80 km / ha na dálnice 120-130 km / h, auta s přívěsem v obci 40 km / h, mimo obec a na dálnice 80 km / h, motocykly v obci 40 km / h, mimo obec a na dálnice 70 km / h. Za překročení rychlosti je pokuta od 39 eur, za nedovolené parkování a stání 61,50 eur, za odtažení vozidla z místa nedovoleného parkování a stání 47,70 eur, za jízdu na červené světlo semaforu 157 eur a za nepoužití bezpečnostních pásů 78 eur. Policie toleruje maximálně 0,5 promile alkoholu v krvi, za větší množství je pokuta, nad 0,8 promile jde o trestný čin. Hlavní ulice velkých měst jsou přecpané, zácpy jsou dlouhé, předbíhá se chaoticky z pruhu do pruhu a neustále se troubí. Právníci Řeckého automotoklubu ELPA poskytují zahraničním motoristům bezplatné rady.
Autobusová doprava: z Atén vycházejí četné autobusové linky do nejdůležitějších měst na pevnině. Hustá autobusová doprava je i na ostrovech. Cestování autobusem je cenově výhodné. Na některých malých ostrovech se nesmí používat motorová vozidla, místo nich jsou čluny, osli a somárske káry.
Železnice: mají přes 2600 km, jsou levné, ale s výjimkou tratě Atény-Soluň velmi pomalé. Se zlevněnými prázdninovými lístky lze 10, 20 nebo 30 dnů neomezeně cestovat vlaky 2. třídy. Slevy pro skupiny až do 30%, pro důchodce po zakoupení zvláštního průkazu 50%.
Letecká doprava: hlavní řecké aerolinie Olympic Airways létají z Atén na nejdůležitější evropská letiště, do severní Ameriky, na Blízký i Dálný východ a na významné letiště v Africe. Evropské, severoafrické a blízkovýchodní linky vedou i ze Soluně. V Řecku se létá na 33 letišť. Další důležitou společností většinou na domácích linkách je Aegean Airlines, vyhlášené za nejlepší evropské regionální aerolinie let 2004 a 2005.
Lodní doprava: Na většinu ostrovů se plaví z přístavu Pireus při Aténách a vedlejšího Zea Marina pravidelně vícekrát denně lodě různých velikostí, dražší rychlolodí nebo trajekty, které mají obvykle tři třídy odlišené cenou a komfortem. Komfort je pro mnohé cestující důležitý, protože cesta z Atén na Krétu trvá 12 hodin., Na Rhodos či do Soluně 14 hodin. Informace, jízdní řády, ceny: www.superfast.com, www.anek.gr, www.greekferries.gr, www.minoan.gr